PROJEKTISTA

Manimal loi Vitalle brändi-identiteetin. Aloitimme luomalla logon sekä pakkauksen designin läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Prosessi sisälsi markkinatutkimusta kohdeasiakaskunnan avulla, saatu palaute käytettiin parhaan designin selvittämiseksi Venäjän markkinoille.